مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل دررشته کاردانی فنی برق-توزیع،کاردانی فنی عمران-راهسازی،کاردانی فنی عمران-سازه های پیش ساخته،کاردانی فنی عمران -نقشه برداری مسیر،کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار ورزشی،کاردانی فنی صنایع چوب-تولید مبلمان،مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی،مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری،کاردانی فنی بهره برداری از راه آهن

دانشگاه مانند چشمه ای از دانش است و دانشجویان برای نوشیدن از آن در آنجا هستند.

ادامه مطلب