نشست صمیمی رابط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل با اساتید و همکاران مراکز آموزشی

رابط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل با اساتید و همکاران مراکز آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی تحت ...

ادامه مطلب

تجلیل از محمد فروزنده به عنوان بسیجی و جهادگر نمونه استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل : با حضور رئیس کل دادگستری استان ، سرتیپ دوم پاسدارسردار کریمیان دادستان،...

ادامه مطلب

مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل با همکاری بسیج اساتید برگزارمی کند: مراسم تجلیل از مقام شامخ معلم(اساتید علمی کاربردی)

مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل با همکاری بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مراسم تجلیل از اساتید علمی کاربردی...

ادامه مطلب