برگزاری سمینارهای شناسایی “نیازها و پژوهش و فناوری” توسط کارشناسان سازمان ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل در این مراسم ریس مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل ابتدا...

ادامه مطلب

تجلیل از محمد فروزنده به عنوان بسیجی و جهادگر نمونه استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل : با حضور رئیس کل دادگستری استان ، سرتیپ دوم پاسدارسردار کریمیان دادستان،...

ادامه مطلب