مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل با همکاری بسیج اساتید برگزارمی کند: مراسم تجلیل از مقام شامخ معلم(اساتید علمی کاربردی)

مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل با همکاری بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مراسم تجلیل از اساتید علمی کاربردی...

ادامه مطلب