مراسم تکریم مقام ارزشمند جانباز در مرکز اموزشی علمی کاربردی ارمان سوله اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اموزشی علمی کاربردی ارمان سوله اردبیل به منظور نکوداشت مقام ارزشمند جانباز دانشگاهیان همراه با عزیزان...

ادامه مطلب